Aktualności

Facebook

Mamy stronę na portalu społecznościowym Facebook, dołącz do nas! Dzięki udostępnieniom i polubieniom dotrzemy z informacją o istnieniu Stowarzyszenia Roktar do osób, która mogą nas potrzebować.

wyłącz

Zaproszenie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ,,ROKTAR”, które odbędzie się 24 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w Baranowie ul. Wspólna 5.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2016.
 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
 7. Przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na rok 2017.
 8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

                                                              W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                          Małgorzata Wilga – Siemkowicz

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia

wyłącz

1%

wyłącz
Rokietnica ul. Szamotulska 8A
62-090 Rokietnica
tel. 502-631-137
e-mail: roktar@roktar.pl
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy

nr konta:
86 9043 1041 2041 0053 0275 0001


Warsztat Terapii Zajęciowej
Baranowo, ul. Wspólna 5
62-081 Przeźmierowo
tel. 500 420 323, 61 8510 805
 • http://www.wuefclub.pl
 • http://www.pfron.org.pl/
 • http://www.tarnowo-podgorne.pl/
 • http://powiat.poznan.pl/
 • http://www.glutenex.com.pl/
 • http://powiat.poznan.pl/
 • http://www.lusowskizdroj.pl/kontakt
 • http://www.platinumoil.eu/go.live.php/PL-H7/kontakt.html
 • http://www.bzwbk.pl/
 • http://panoramafirm.pl/wielkopolskie,pozna%C5%84ski,tarnowo_podg%C3%B3rne,%C5%82anowa,19/bor_bus_leszek_borowiak-aajdzw_ntb.html